Sharon Houkema

ma 19 nov 2018

Deze week werk Sharon Houkema bij ons in de Torenkamer.

De kunstprojecten van Sharon Houkema (1975, NL) relateren zich aan collectiviteit en ecologie en nemen een diversiteit aan verschijningsvormen aan. Ze doet opdrachten in de publieke ruimte, offline en online publishing en maakt tentoonstellingen.  Ze studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in 2001 en was Rijksakademie Research Resident in 2008 en 2009. Daarna werkte ze diverse perioden in Artist-in-Residencies in het buitenland, waaronder in El Eco Museo Experimental in Mexico Stad, ViaFarini in Milaan en  Künstlerhaus Bethanien in Berlijn. Haar werk was te zien in o.a. Stedelijk Museum Schiedam, MU Eindhoven, Fact Liverpool, La Casa Endida in Madrid, DUCTAC in Dubai, en White Box New York. Ze werd genomineerd voor de MamaCash Kunstprijs in 2003 en was in 2010 de publieksfavoriet van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs.

Torenkamerplan: 

Momenteel werk ik  aan een kunstproject voor een locatie aan de Waddenzee bij Pingjum in Friesland. Dit vindt plaats binnen de context van Marne Art: een kunstroute die op initiatief van bewoners tot stand komt. Het project dat ik ontwikkel reageert op de plaatselijke geschiedenis van een in de Middeleeuwen verdronken klooster. Ik wil op locatie in een hypothetische toekomst opnieuw een spirituele leefgemeenschap stichten. Zoals een Re-enactment een historische periode of gebeurtenis met behulp van kostuums en rekwisieten náspeelt, zo wordt het bestaan van deze toekomstige leefgemeenschap vóórgespeeld in een Pre-enactment. 

De spiritualiteit van de gemeenschap is gebaseerd op de ecologie. De bewoners ervaren een diepe verbondenheid met elkaar, met het omringende gebied en met alle daarin levende wezens. Het dagelijks leven staat in het teken van deze verbondenheid, en deze wordt gecultiveerd door o.a. meditatie en rituele viering. 

Om gestalte te geven aan die levenswijze worden er voor de Pre-Enactment ceremoniële objecten gecreëerd, kostuums vervaardigd, teksten geschreven, maaltijden bereid en zo meer. Deelnemers aan de manifestatie nemen ook deel aan deze voorbereidingen. Zo ontstaat tijdens de voorbereidingen een creatieve gemeenschap. Maar voordat er invulling aan de activiteiten kan worden gegeven is het belangrijk dat ik me eerst een beeld vorm van dat toekomstige door de invloed van o.a. klimaatverandering gewijzigde gebied, en de vormen dat het zou kunnen voortbrengen. Daar zal ik deze week aan wijden.